angelicreiki5Angelic Reiki 1&2

Förkunskaper:  Reiki 1 eller motsvarande förberedande andligt arbete. Mottagit minst en Angelic Reiki eller liknade energibehandling.

Du känner dig mogen för förändringar i ditt liv och är beredd på en andlig resa och personlig utveckling. Alla andliga läror och energier är tillgängliga för alla. Detta unika och djupgående system har vävts ihop av Kevin Core med sina stora kunskaper inom andliga principer och antika tekniker, genom Master Djwahl Kuhls och Ärkeängel Metatrons vägledning. Du initieras till att kunna ge Angelic Reiki enl flera metoder även på distans. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Teori varvas med praktik.

 I denna workshop ingår:

 • Två Angelic Reiki reningar och initieringar
 • En ärkeängels initiering och välsignelse
 • En definition och förståelse av Angelic Reikis energis natur
 • Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
 • Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande
 • Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra
 • Hur man renar och tonar in kristaller
 • Lagarna om helande enligt esoterisk kunskap
 • Manual och mästarkristall
 • Diplom
 • Info om patientsäkerhetslagen gällande reikiutövande

 

Angelic Reiki 3&4

Förkunskaper: Angelic Reiki 1&2

Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i Masterenergin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Det kommer att visa att det inte handlar om att vara perfekt i andligt hänseende. Vi öppnar upp för att lämna offerrollen och känslan av att leva livet till följd av yttre omständigheter. Initiering i Masterenergien är inte för att du ska bli god eller andligt perfekt, som människor ofta tror, utan det är i första hand en personlig process, där du är vägledd till att kunna ta emot det energiverktyg som behövs för att kunna acceptera ditt eget mästerskap, och att den manifestation av verklighet du lever i är din skapelse.

I denna workshop ingår:

 • Anledning till och hur man renar, öppnar och stänger en workshop
 • Ärkeänglars och änglars energis natur
 • Grundande meditation och meditation för den kännande kroppen
 • Renande och initiering till Angelic Reiki 3:e graden
 • Renande, borttagning av entiteter och initiering till Angelic Reiki 4:e graden
 • Initiering till Änglarnas stråle
 • Ärkeänglarnas mästarinitiering
 • Tre byten av helande
 • Manual
 • Diplom

Investering:

Datum:

 

AR Professionel Practitioner Del 1

Förkunskaper Angelic Reiki 1&2 samt 3&4

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. Kursen syftar till att kunna förmedla detta energiarbete vidare på ett mer professionellt sätt.

Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.

I denna workshop ingår:

 • Ett renande och en rening från väsen
 • Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4,
 • Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
 • Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.
 • Information om de två typerna av helande som används i Angelic
 • Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
 • Att arbeta med den kännande kroppen.
 • Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
 • Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
 • Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Varaktighet
  • Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
  • Feed back
  • Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.
  • Manual
  • Diplom

Del 2

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Vi går igenom vad behövs för att kunna starta och driva en egen praktik.

Hur djupt företagsfrågor täcks under kurser beror på lärarens specialistkunskaper.

För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras för att utelämna en del 2.

Diplom ges av din Master Teacher.

Investering:

Datum:

Angelic Reiki Master Teacher

Förkunskaper:  AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Professionella utövare workshops.

Allt du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra.

Lärarrollen kommer att föra med sig mycket både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken

I denna workshop ingår:

 • Initiering
 • Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar
 • Ärkeängels master initiering
 • Hur man startar som lärare
 • Praktiska råd om workshops
 • Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik
 • Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen
 • Övriga frågor mm
 • Certifikat ges efter avslutad kurs

Investering:

Datum:

Blekinge ReikiCenter

healing2-385

Behandlingar

Behandling i Reiki och Angelic Reiki sker sittande på stol eller liggande på behandlingsbänk fullt påklädd. Energibehandlingen sker enligt specifika handpositioner över olika energicentra, med händerna placerade på eller en bit ovanför kroppen. Unna Dig en stunds djupavslappning, då Du släpper allt för de renande energierna. Utförs även på distans.

ljus-385

Finn din inre frid

Låt Reiki lösa upp blockeringar och flöda fritt genom ditt system. Tillåt negativa tankeformer och undertryckta känslor lämna dig på alla nivåer. Släpp gamla mönster som inte längre tjänar Dig, och hitta nya vanor som främjar Dig på alla plan.

kristaller-385

Kristaller

Kristaller är populära redskap till att förstärka och rikta energi med och kan gärna användas ihop med Reiki. Jag använder bara stenar från Brasilien av renaste kvalitet.