Reiki är en tusenårig gammal kunskap som varit bortglömd och undangömd i de gamla tibetanska skrifterna

Dr Mikao Usui återupptäckte och återinförde Reikisystemet 1922 i Japan. Traditionen fördes vidare till västvärlden med Hawaya Takata 1938 då hon startade en Reikiklinik på Hawaii. Till Sverige kom Reikin 1980 med Wanja Twan bosatt i Canada, utbildad av Takata. Den riktigt stora spridningen i västvärlden tog fart 1989 med William Lee Rand, som grundat The International Center for Reiki Training i USA.

Mina kurser i Reiki och KarunaReiki är uppgraderade med Holy Fire ll. Detta är en ny form av Reiki, och den är introducerad av William Lee Rand. Holy Fire arbetar snabbare, djupare och mer effektivt än tidigare och har mycket hög potential:
– den arbetar kontinuerligt även när du inte fokuserar på energin
– kan hela spontant när problem kommer upp
– respekterar alltid den fria viljan
– helar djupt och snabbt
– helar relationer och interaktioner med andra
– frigör oro och ersätter det med trygghetskänslor
– ger spontant vägledning
– tenderar att utveckla hälsosamma egenskaper som vänlighet, tålamod, självförtroende, vitalitet, entusiasm, optimism, tillit, glädje, lugn och kan fylla dig med glädje och känslan av att vara älskad.
Efter man mottagit energin fortsätter den att utvecklas och bli effektivare. Kvaliteèrna finns i Reiki I och II, men blir mest uttalade på Masternivå. Är du redan lärare i Reiki och vill undervisa med Holy Fire ll finns möjlighet att gå en 3 dagars masterkurs i Reiki eller KarunaReiki för denna uppgradering. Bokas enl överenskommelse.
Arbetssättet för läraren i Holy Fire ll förändras, eftersom Holy Fire arbetar utan lärarens egen energi involverad. Initieringar ersätts med Placeringar och Tändningar. Ordet Holy avser i detta sammanhang ”helhet” och fokuserar på betydelsen hel och fullständig, vilket är innebörden i Holy Fire.

Reiki är inte en religion eller trosbekännelse. Vem som helst kan utöva Reiki oberoende av religion eller politik. Man behöver inte heller ha någon speciell övertygelse – det fungerar ändå.

Reiki är det japanska ordet för Universell Livskraftsenergi. Rei står för universell, Ki står för livskraft. Reikiutövaren fungerar som en renad kanal för denna universella livsenergi, den använder inte sin egen energi. Reiki sänds aldrig, den dras av mottagaren i perfekt mängd till rätt ställe för att kunna transformera, släppa, aktivera det som behövs. Energiströmmen verkar på fysisk, mental, emotionell och energetisk nivå. Blockeringar i energiflödet löses upp och energin kan flöda fritt igen.

En enstaka behandling är kravlös och avslappnande och upplevs som en stunds behaglig avkoppling.  Har man stora obalanser kan fysiska symptom uppstått, olika stressymptom tex, och då kan upprepade behandlingar behövas. Många väljer därför att utbilda sig i Reiki steg l för att kunna behandla sig själv, vilket är mycket effektivt.

.

Resultat och effekt av en behandling är individuell men många upplever:

  • ökad medvetenhet
  • emotionellt lugn
  • balansering och förstärkning av energiflödet
  • hjälp att frisläppa känslor
  • utrensning av gifter och slaggprodukter
  • aktivering av kroppens eget självläkningssystem

Reiki är sedan 2005 godkänt hos Skattemyndigheten som friskvård. Arbetsgivare kan således erbjuda sina anställda Reiki som förebyggande och rehabiliterande behandling. I vissa fall har även utbildning i Reiki blivit godkända som friskvård.

Reiki är godkänt av WHO som behandlingsmetod.

I Norge ger man Reiki på bl.a. hospice och till cancerpatienter vilket också är vanligt i USA. Det finns väl dokumenterad forskning på det. Reiki används bl.a. på sjukhus i Danmark, Lettland, Litauen, England, Skottland, Sydamerika, Indien, Israel, Australien och på ca 70 sjukhus i USA. Det är främst i eftervården man använder Reiki och som omvårdnad. Flertalet studier har gjorts med Reiki.

I Sverige får inte Reiki användas inom den konventionella sjukvården.

Lyder under Patientsäkerhetslagen
Läs mer:

Blekinge ReikiCenter

healing2-385

Behandlingar

Behandling i Reiki och Angelic Reiki sker sittande på stol eller liggande på behandlingsbänk fullt påklädd. Energibehandlingen sker enligt specifika handpositioner över olika energicentra, med händerna placerade på eller en bit ovanför kroppen. Unna Dig en stunds djupavslappning, då Du släpper allt för de renande energierna. Utförs även på distans.

ljus-385

Finn din inre frid

Låt Reiki lösa upp blockeringar och flöda fritt genom ditt system. Tillåt negativa tankeformer och undertryckta känslor lämna dig på alla nivåer. Släpp gamla mönster som inte längre tjänar Dig, och hitta nya vanor som främjar Dig på alla plan.

kristaller-385

Kristaller

Kristaller är populära redskap till att förstärka och rikta energi med och kan gärna användas ihop med Reiki. Jag använder bara stenar från Brasilien av renaste kvalitet.